Monday, 04/07/2022 - 00:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Kết luận số 02/KL-TTR về công tác quản lý tài chính và các nguồn thu hút khác đối với Nhà trường 23/09/2021
2 Quyết định số 216/QĐ-THNVX về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 30/12/2021
3 Quyết định số 205/QĐ-THNVX về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Nhà trường 10/12/2021
4 Quyết định số 144/QĐ-THNVX về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 27/09/2021
5 Quyết định số 35a/QĐ-THNVX về việc công bố công khai quyết toán chi NSNN và các nguồn khác năm 2020 của Nhà trường 04/05/2021
6 Quyết định số 32a/QĐ-THNVX về việc công bố công khai quyết toán chi NSNN và các nguồn khác năm 2019 của Nhà trường 31/07/2020
7 Quyết định số 15b/QĐ-THNVX về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Nhà trường 08/02/2021
8 Quyết định số 15a/QĐ-THNVX về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 05/02/2021
9 Quyết định 02/QĐ-THNVX về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và phân phối thu nhập do tiết kiệm chi phí của Nhà trường 10/01/2020
10 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các khoản thu chi năm học 2021 - 2022 29/10/2021
11 Quyết định công khai các khoản thu năm 29/10/2021
12 Công khai dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu-chi năm học 2021-2022 16/09/2021
Tình đoàn kết, gắn bó giữa Liên Đội Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Liên Đội Tiểu học Văn Lăng 2. 03/11/12
Ngay từ những ngày đầu năm học Liên đội TH Nguyễn Viết Xuân đã phát động đến toàn thể giáo viên, học sinh quyên góp quần, áo, đồ dùng học tập…đặc biệt là quyên góp gạo qua buổi phát động “Hũ gạo tình thương” để chuyển đến các bạn có hoàn cảnh éo le trong liên đội cũng như các bạn nghèo của Liên đội kết nghĩa trường Tiểu học Văn Lăng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Tin đọc nhiều
Liên kết website